Tuesday, 2 October 2012

OBJEKTIF KSPK


Kurikulum Prasekolah  Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut:

Jasmani:
Mempunyai tubuh badan yang sihat
Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas
Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan
Menguasai kemahiran psikomotor asaskemahiran motor halus dan motor kasar

Emosi:
Mempunyai konsep kendiri yang positif
Mempunyai keyakinan diri
Mempunyai jati diri
Berani mencuba
Mempunyai kematangan emosi
Menghormati perasaan dan hak orang lain
Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan  

Rohani:
Mengamalkan nilai murni
Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 
seharian untuk murid beragama Islam.


Intelek:
Berkomunikasi dengan baik (membaca
menulis dan bertuturmenggunakan bahasa 
Malaysia

Berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa Inggeris

Berkomunikasi dengan baik menggunakan 
bahasa Cina (untuk yang berkenaan)

Berkomunikasi dengan baik menggunakan 
bahasa Tamil    (untuk yang berkenaan)

Memperolehi kemahiran proses sains asas

Memperolehi kemahiran matematik asas

Memperolehi kemahiran berfikir asas, 
kemahiran menaakul

Memperolehi kemahiran asas dalam 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan 
seharian murid

Mempunyai daya kreatif dan estetika

Menghargai keindahan alam dan warisan 
budaya

Sosial:

Berkebolehan berkomunikasi yang 
mantap.

Membentuk perhubungan yang positif 
dengan orang dewasa dan rakan 
sebaya.

Menyuarakan pandangan dan perasaan.

Bekerjasama dengan orang lain.

No comments:

Post a Comment